Category Archives: Jagading Lelembut

Sambung Tresna Karo Lelembut

Jagading Lelembut Dening : Nini Klenyem Sambung Tresna Karo Lelembut Dhek emben sasi sing wis kepungkur, penulis jagong manten neng Sragen, ketemu kanca lawas dhek isih ana SLTA biyen. Padha dene ora ngira, yen ing pista manten kuwi aku lan … Continue reading

Posted in Jagading Lelembut | Tagged , , , , , , , , , , | 2 Comments