Category Archives: Geguritan

Setya Ing Janji

? Dhek biyen ing desa Bendhoagung, ana sawijining sudagar sing sugih banget. Sawahe pirang-pirang hektar neng dhaerah sing adoh saka omahe, olehe lelang wong tuwane dhek isih urip. Mula ora mokal yen sugihe ora mekakat, kejaba entuk warisan saka wong … Continue reading

Posted in Geguritan | Leave a comment