Category Archives: Geguritan

Satu-satu

? Warti lan Narto mono anggone kekancan wiwit padha dene mlebu SMP. Dene nalika isih SD ne, neng desane dhewe-dhewe, wong bocah loro kuwi mung tangga desa sing kelet-letan kali lan ratan. Senajan ngono, ning ya padha dene ora tepung, … Continue reading

Posted in Geguritan | Leave a comment